SUPORT PERSONAL A LA GENT GRAN

SERVEIS

Els nostres serveis es pensen dins de la perspectiva de l’atenció integral a persones dependents, amb l’aplicació de programes individualitzats, de caràcter preventiu i rehabilitador, adequant-se a l’àmbit i circumstàncies familiars.

Tot això es tradueix en un Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), professionalitzat i flexible, que permet identificar les necessitats de l’usuari/a i seleccionar al personal amb el perfil més adequat. Les diferents parcel·les que l’integren són:

SUPORT PERSONAL

Acompanyament, higiene, cures, mobilització, control de la medicació, tasques educatives, etc.

SUPORT DOMÈSTIC

Neteja i ordre de la llar, bugaderia, planxa,
compra i preparació
d’aliments, etc.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Crear i/o mantenir les activitats quotidianes (vestir-se, higiene, caminar, menjar, etc)

SERVEIS EXTERIORS

Acompanyament a hospitals, centres socio-sanitaris i residències, cura de malalts en post-operacions, tant de dia com de nit. 

DESTINATARIS

Persones...

amb dependència o dèficits funcionals i absència de suport familiar

Persones...

amb discapacitats físiques o psíquiques, permanents o evolutives.

Persones...

amb presència creixent de demència o trastorns degeneratius lleus.

Persones...

en processos post-quirúrgics.

Persones...

amb malalties cròniques.

AVANTATGES

Garantia de Responsabilitat

Des de la selecció del personal fins totes les gestions i tràmits administratius (altes S.S., facturació i rebuts bancaris, etc.). El client només s’ha de preocupar d’indicar-nos el que necessita.

Garantia de Fiabilitat

Responem de la qualitat de tots els nostres serveis i ens assegurem de la satisfacció del client mitjançant el seguiment regular i constant de cada activitat.

Garantia de Seguretat

El nostre personal té contracte laboral, amb S.S., assegurança de responsabilitat civil i mútua d’accidents laborals. Tant ells com els clients estan a cobert de qualsevol contingència.

Garantia de Servei

Substituïm, el més ràpid possible als treballadors que per motius diversos (malaltia, vacances, etc) algun dia no poguessin cobrir la seva feina habitual. El client no es veu afectat perquè enviem un suplent.

Garantia de Confiança

Ens posem al lloc del client, solidàriament, per entendre millor les seves necessitats i donar així la resposta que creiem més adequada, ajudant a estructurar la demanda inicial.

Garantia de Professionalitat

Seleccionem la nostra gent amb criteris rigorosos de formació, experiència i amb referències contrastades assignant el perfil més indicat en cada cas. Utilitzem partes diaris de treball per verificar la correcta prestació de l’assistència.

Z

Procés d'actuació

Abans de començar un servei, proposem al client, sense cap cost ni compromís, fer una valoració social/familiar de les necessitats actuals i a curt termini que pugui tenir l’usuari, tant de serveis futurs com d’ajuts tècnics recomanables. Aquesta visió, feta per un especialista, dona un punt de vista professional, complementari o diferent, al que ha pogut fer normalment la família.

Regularment fem un seguiment a fons del servei, per si es detecten canvis tant de millora com de possible alarma, que fessin necessari un nou pla de treball.