QUI SOM?

Qidat és una empresa privada que dedica els serveis personals a la 3a edat. Cal parar atenció en la representació poblacional d’aquest grup de persones, ja que a Barcelona, per exemple, més del 24% de la població tenen més de 65 anys. A més, cal destacar que d’aquest percentatge, només un 2% rep atenció domiciliària del 27% que la necessita.
És per això que des de Qidat volem oferir atenció domiciliaria per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència.

%

A Barcelona, persones amb més de 65 anys

Font IDESCAT 2018

%

Persones que necessiten atenció domiciliària

%

Persones que reben atenció domiciliària

OBJECTIUS

Autonomia

Augmentar el grau d’autonomia personal i d’integració en el medi habitual, estimulant el manteniment/adquisició d’hàbits personals.

Qualitat de vida

Millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència.

Seguretat

Proporcionar seguretat, amortint el temor a sentir-se desatesos.

Evitar residències

Evitar, fins on sigui possible, l’internament residencial.

Suport i descans

Donar suport i descans emocional i físic als cuidadors principals.