Loteries de Catalunya ha destinat més de 265 milions d’euros al llarg de la seva història a ajudar els col·lectius que més ho necessiten: la gent gran, les persones amb discapacitat i la infància

Noticia La Vanguardia

Quan es juga a les Loteries de Catalunya, tots hi guanyem perquè cada any la totalitat dels beneficis de les Loteries de Catalunya van destinats al desenvolupament de programes socials que repercuteixen en els col·lectius més fràgils de la societat catalana: la gent gran, les persones amb discapacitat o a la infància.

La gent gran

La Pilar, de 93 anys, com més de 106.000 persones a Catalunya, es beneficia dels serveis d’atenció domiciliària, centres de dia i residències de la Generalitat gràcies a la col·laboració de Loteries de Catalunya que, cada any destina els seus guanys a aquest col·lectiu.

Gràcies al taller de memòria que l’Associació de Familiars de l’Alzheimer imparteix al Centre de dia Feixa Llarga Laia González, de l’Hospitalet de Llobregat, en què participa, la Pilar ha millorat l’estimulació cognitiva i ha fet noves amistats.

Els serveis d’acolliment diürn donen suport a les persones grans amb dependència i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar. Tenen per objecte afavorir el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenint la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies.

Per la seva banda, els serveis d’acolliment residencial, que poden ser de caràcter permanent o temporal, tenen per finalitat facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social de les persones grans en situació de dependència.

El servei d’atenció domiciliària comprèn el conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones que es troben en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. L’objectiu del servei és mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. Es desenvolupen tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin per a la vida autònoma.

Font: La Vanguardia

Seguir llegint la notícia